تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک ( مکانیک خودرو-حرارت و سیالات- تاسیسات) - گیربکس فوق سرعت و محاسبات مربوط به آن

طراحی سایت

قالب وبلاگ

وبلاگ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات


وبلاگ مهندسی مکانیک ( مکانیک خودرو-حرارت و سیالات- تاسیسات)
از مکانیک لذت ببر!!!!!!!!

گیربکس فوق سرعت

گیربکس فوق سرعت یا اوردرایو وسیله ای است که به انتهای گیربکس متصل میشود. اوردرایو قادراست با ثابت نگهداشتن سرعت اتومبیل دور موتور انرا تا حدود 30 درصد تنزل دهد .


قسمتهای اصلی اوردرایو عبارتند از: محور خروجی گیربکس- محور خروجی اوردرایو- کلاچ غلطکی- مجموعه دنده خورشیدی- حامل سیاره ای- پینیونها ودنده حلقه ای که به محور خروجی متصل است.
برای استفاده از اوردرایو چند کنترل مکانیکی و الکتریکی در دسترس راننده قرار دارد و بطور کلی اوردرایو دارای سه نوع تحرک است که به شرح ذیل هیباشد:

وضعیت قفل شده که در آن دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی با حامل سیاره ای و دنده خورشیدی بصورت یکپارچه حرکت کرده و تغییری در گشتاور حاصل نمیکند.

وضعیت مستقیم یا حرکت آزاد که در آن دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی آزاد هستند و شیطانک نیز با دنده توقف در گیر نشده است. در این وضعیت اتومبیل بصورت خلاص حرکت خواهد کرد.

وضعیت فوق سرعت که در آن شیطانک با دنده توقف درگیر بوده و دنده خوشیدی را ثابت نگه داشته است و دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی نیز با حامل سیاره ای در گیر نیست. در این وضعیت قدرت از طریق حامل سیاره ای به پینیونها و از آنها به دنده حلقه ای و بالاخره به محور خروجی انتقال پیدا میکند و نسبت تبدیل گشتاور کمتر از واحدی حاصل میشود.

سرعت

 

سرعت، یک اندازه گیری برداری، از مقدار و جهت جابجایی است. مقدار مطلق (scalar) بزرگی سرعت، تندی نامیده می‌شود. سرعت را همچنین می توان بصورت نرخ تغییر جابجایی تعریف نمود.

در هر دو شاخه مکانیک میانگین تندی v یک جسم که در حال پیمودن مسافت d در مدت زمان t می باشد بوسیله فرمول ساده زیر بدست می‏آید.

:v = d/t.

بردار سرعت لحظه‌ای جسمی v که موقعیتش در زمان t بوسیله ( x(t نشان داده شده را می توان بصورت مشتق آن، از رابطه ذیل محاسبه نمود.
:v = dx/dt.

شتاب تغییر سرعت جسم در خلال زمان است. میانگین شتاب a جسمی که طی زمان t سرعتش از vi به vf تغییر می کند توسط فرمول ذیل بدست می‌آید.

:a = (vf - vi)/t.

بردار شتاب لحظه ای a جسمی که موقعیتش در زمان t بوسیله ( x(t نشان داده شده بصورت ذیل است.

:a = d2x/(dt)2

محاسبه سرعت نهایی vf جسمی که با سرعت اولیه vi شروع به حرکت کرده سپس در مدت زمان t به شتاب a می رسد اینگونه است:

:vf = vi + a t

متوسط سرعت جسمی با شتاب ثابت برابر (vf + vi) است. برای پیدا کردن میزان جابجایی d چنین جسم شتابداری در مدت زمان t این مفهوم را در فرمول اول جایگزین کنید تا رابطه ذیل بدست آید:

:d = t (vf + vi)/2

هنگامیکه تنها سرعت اولیه جسم مشخص است فرمول

:d = vi t + (a t 2)/2

را میتوان مورد استفاده قرار داد.

از ترکیب فرمول های پایه برای میزان جابجایی و سرعت نهایی می توان فرمول جدیدی که مستقل از زمان است را ایجاد نمایند:

:vf2 = vi2 + 2a d

فرمول های بالا هم در مکانیک سنتی و هم در نسبیت خاص معتبر هستند. اختلاف مکانیک سنتی و نسبت خاص در توصیف یک وضعیت مشابه بوسیله ناظران متفاوت است. بخصوص، در مکانیک سنتی تمامی ناظران درباره مقدارt هم عقیده میباشند، همچنین قوانین تغییر وضعیت موقعیتی را ایجاد می نمایند که در آن تمامی ناظران فاقد شتاب، مقدار مشابهی را برای شتاب جسم اعلام می نمایند. اما هیچیک از آنها در نسبیت خاص درست نیستند.

انرژی کنتیک انرژی جنبشی) یک جسم در حال حرکت با جرم آن جسم و مجذور سرعتش متناسب میباشد.

:


انرژی کینتیک یک کمیت مطلق «scalar) می‌باشد. 


اوردرایو را در هر لحظه میتوان با فشار دادن کامل به پدال گاز به وضعیت مستقیم منتقل ساخت. در سرعتهای کمتر از حدود 50 کیلومتر اوردرایو بصورت خودکار به وضع مستقیم منتقل میشود.

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : ,وبلاگ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

  • سبحان
  • گلریزون
  • ضایعات
  •