تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک ( مکانیک خودرو-حرارت و سیالات- تاسیسات) - سوخت رسانی انژکتوری پراید مدل ساژم

طراحی سایت

قالب وبلاگ

وبلاگ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات


وبلاگ مهندسی مکانیک ( مکانیک خودرو-حرارت و سیالات- تاسیسات)
از مکانیک لذت ببر!!!!!!!!

سوخت رسانی انژکتوری پراید مدل ساژم

سیستم های سوخت رسانی نصب شده روی پراید در دو نوع ساژم  کیا می باشد .

سیستم ساژم چند تفاوت با سیستم کیا دارد.

1- دلکو در این سیستم حذف شده و به جای آن سنسورcnp میل بادامک نصب شده .و زمان احتراق در سیلندر اول را شناسایی می کند

2- کوئل 4 ترمینال فشار ضعیف و 4 ترمینال فشار قوی دارد

3- سنسور مپ و سنسور ats در یک واحد قرار گرفته و روی مخزن آرامش منی فولد ورودی نصب می شود.

4- رله اصلی به صورت رله دوبل ساخته شده

5- سنسور دور سنج و زاویه سنج ckp این سنسور از نوع القائی است و در مقابل یک چرخ دندانه دار همان فلایویل قرار گرفته و روی پوسته نصب می شود .

تعداد دندانه های دور فلایویل 58 عدد است و دو دندانه حذف شده است. و فاصله هر دندانه با دندانه دیگر 6 درجه است .

وقتی قسمت بدون دندانه روبروی سنسور می رسد. تغییر شار مغناطیسی ایجاد می شود .و

ولتا* الغائی در زمان رسیدن پیستون 1 و 4 به نقطه مرگ بالا می باشد که در این لحظه پیستون یک در حالت انفجار و پیستون 4 درابتدای مکش قرار دارد. در این صورت در هر دور گردش میل لنگ یک بار پالس دامنه بزرگ ایجاد می شود ترمینال یک سنسور به ecu نصب شده و دارای پلاریته مثبت است .

و ترمینال 2 هم به ecu نصب شده و دارای پلاریته منفی است . وقتی دندانه به سنسنور نزدیک می شود پلاریته مثبت می شود و وقتی دندانه از سنسور دور می گردد پلاریته منفی می گردد. به این صورت یک سیگنال تناوبی تولید می شود و به ecu می رود .

سیکنال های کوتاه نشانه عبور دندانه ها و سیکنال بلند نشانه عبور دندانه های حذف شده است .

به این صورت 58 دندانه و دو دندانه حذف شده دیده می شود .

 

6- سنسور سرعت سنج خودرو این سنسور روی پایه کیلومتر شمار دیفرانسیل نصب می شود .این سنسور برق 12 ولت خود را از پایه 6 رله اصلی می گیرد

 

و با چرخش محور خود که از دنده کیلومتر شمار می گیرد به ecu پالس ارسال می کند.

اطلاعات این سنسور برای محاسبه دور موتور گشتاور موتور و انتخاب بهترین حالت دنده در گیربکس اتوماتیک کنترل سوخت شتاب گیری مثبت و منفی مانند ترمز گرفتن و حرکت کردن به کار می رود. این سنسور در برابر سرب فسفر منگنز و کلسیم روغن حساس است و نباید با این مواد برخورد کند

7- محفظه دریچه گاز و تجهیزات نصب شده روی آن . این قطعه در ورودی مخزن آرامش نصب می شود و دارای تجهیزات زیر است

دریچه گاز که با سیم گاز باز می شود

سنسور tps که موقعیت باز بودن دریچه را به ecu منتقل می کند

موتور پله ای یا استپر موتور که هوای مورد نیاز موتور را در دور آرام به صورت مرخله ای تهیه می کند.

موتور پله ای موتوری است که با دریافت پالس الکتریکی از ecu تا زاویه دلخواه به عقب حرکت کرده و مجرای میانی عبور هوا را باز و بسته می کند محور موتور دارای پیچی است که با چرخش آن سوپاپ مخروطی از محل خود به جای نشست دور یا نزدیک می شود . هرگاه موتور به جهت راست بچرخد سوپاپ بسته می شود و هوای کمتری به موتور می رود

هرگاه به چپ بچرخد سوپاپ باز می شود و هوای زیاد و بیشتر وارد موتور می شود .

8- کوئل از دارای چهار ترمینا فشار ضعیف

و چهار ترمینال فشار قوی است

و از نوع بدون تقسیم کننده و از روش تقسم بین سیلندرهای زوج استفاده می کند .در موتورهای با سیلندر های زوج پیستون های قرینه در یک موقعیت قرار دارند. در موتور پراید سیلندر 1 و4 باهم و 2 و 3 باهم در یک موقعیت قرار دارند .

ترمینالهای فشار ضعیف

ترمینال چهارم کوئل به خازن 2.2 میکرو فاراد متصل است

ترمینال سوم کوئل به برق 12 ولت از طریق ترمینال شماره 4 رله دوبل متصل است

ترمینال دوم به ecu و ترمینال mih3 مربوط به کوئل دو و سه

ترمینال یکم به ecu و ترمینال mig3 مربوط به کوئل یک و چهار

9 - رله دوبل که در پایان کامل در مورد مدار آن می نویسم

10 - سنسور تعیین محل پیستون اول . این سنسور روی محلی که در گذشته دلکو نصب میشد نصب شده

. این سنسور شیار دور میل سوپاپ را زیر نظر دارد. هر وقت شیار روی میل سوپاپ در مقابل سنسور قرار گیرد نصبت به شناسای پیستون اول در نقته مرگ بالا اقدام می کند

11- کلید اینرسی یا کلید قطع کن . این کلید روی بدنه نصب می شود هرگاه ضربه ای در تصادفات به بدنه وارد شود

برق رله قدرت در رله دوبل را قطع می کند و ان*کتور کنیستر پمپ بنزین را قطع می کند و موتور خودرو خاموش می شود .

برای وصل کردن مجدد باید قسمت لاستیکی آن را فشار دهیم .این کلید در کیا وجود ندارد.

12- سنسور اکسی*ن . این سنسور دارای گرم کن است تا محفظه اندازه گیری سنسور را گرم کند

13- سنسور ضربه هرگاه موتور تولید ضربه ناشی از خودسوزی داشته باشد که بر اثر افزایش فشار هوا یا افزایش رطوبت هوا ویا کف تراشی سرسیلندر و پایین بودن اکتاین سوخت باشد موتور با لرزش زیاد کار می کند جهت جلو گیری از زیان این خود سوزی این سنسور سیکنالی را به ecu منتقل می کند

و ecu جرقه را ریتارد می کند و خودسوزی را از بین می برد

شیر برقی کنیستر این سنسور بخارت بنزین را که در منبع کنیستر جمع شده را به منی فولد ورودی یا همان مخزن آرامش منتقل می کند

این سنسور مانند یک شیر برقی کار می کند و از ecu فرمان می گیرد .

15- چراغ عیب یابی اگر د سیستم عیب وجود داشته باشد این چراغ روشن می شود و اعلام عیب می کند .

16- ecu در این سیستم اصلاح شده و مصرف سوت در این سیستم کمتر است

با روشن کردن سوئچ موتور برق از فیوز 5 آمپری به ecu رسیده و ecu برق ترمینال 10 در رله دوبل را بدنه کرده

و در نتیجه سیم پیچ رله اصلی مگنت شده و پلاتین آن بسته می شود در دایره قرمز شکل زیر پلاتین بسته شده را می بینید در شکا زیر سمت چپ رله اصلی و سمت راست رله قدرت را می بینید .

در این حالت برق مستقیم از پایه 11 از پلاتین رله اصلی گذشته و به پایه های 9 و 1 رله اصلی می رسد

برق پایه 9 به فن رادیاتور و سوئچ اینرسی می رسد

و برق ترمینال 1 به ecu می رود

سویئچ اینرسی به صورت دائم توسط مگنت داخلی خود وصل است وترمینال های آن که 1 و 3 است به هم وصل است و در زمان تصادف شدید این سویئچ برق را قطع می کند و پایه 1و 3 این سویئچ قطع می شود

برق از پایه 3 سویچ اینرسی به پایه 14 رله قدرت می رود

و وارد سیم پیچ رله قدرت می شود و از ترمینا 7 رله قدرت به ecu می رود و اتصال بدنه می شود با این عمل رله قدرت فعال شده و پلاتین آن بسته می شود . در شکل زیر دایره قرمز پلاتین بسته را نشان می دهد

بنا بر این برق باطری از فیوز 30 آمپر گذشته و وارد پایه 8 رله قدرت می شود و از پلاتین بسته گذشته و به پایه 6 و 13 و 4 و 5 رله قدرت می رسد

پایه 6 رله قدرت برق را به سنسور اکسی*ن و سنسور سرعت سنج سنسور موقعیت پیستون اول می دهد در شکل زیر این 3 سنسور را می بینید

پایه 13 برق را به انژکنور ها می رساند

 

پایه 4 برق مثبت کوئل را تغدیه می کند

پایه 5 برق مثبت پمپ بنزین و شیر برقی کنیستر را وصل می کند

نتیجه این که هر گاه سویئچ اینرسی در تصادف برق را قطع کند برق ترمینال های 6 و 13 و 4 و 5 قطع می شود تا خطر آتش سوزی کمتر شود .

حالت مختلف رله دوبل

حالت جرقه روشن موتور روشن

در این حالت با بدنه شدن سیم پیچ رله اصلی یعنی همان پایه 10 رله اصلی توسط ecu

برق رله اصلی از پایه 9 به کلید اینرسی می رسد

و از پایه 3 کلید اینرسی به پایه 14 رله قدرت می رسد

 

با بدنه شدن پایه 7 سیم پیچ رله قدرت توسط ecu

رله قدرت به صورت وصل در آمده و برق قوی 30 آمپری را به مصرف کننده های مهم موتور را وصل می کند

حالت کلید جرقه خاموش

در مدت 3 تا 5 سانیه پس از خاموش کردن موتور ecu رله اصلی را به مدت 3 تا 5 ثانیه روشن نگه می دارد تا موتور پله ای به حالت اولیه برگشت کند .

با قطع شدن بدنه سیم پیچ رله قدرت در ecu و با باز شدن پلاتین رله قدرت برق مصرف کننده های مهم مانند پمپ بنزین ان*کتور کوئل وفن رادیاتور و.... قطع می شود .

و برق مستقیم از ترمینال 1 رله اصلی به ecu وصل است تا موتور پله ای بسته شود .

حالت موتور خاموش رله دوبل قطع

در این حالت رله اصلی به مدت 3 تا 5 ثانیه روشن می ماند تا موتور پله ای به حالت اولیه برگشت کند و نیز آخرین اطلاعات در حافظه ecu ثبت گردد .

در این حالت پلاتین های رله اصلی قطع می شود .

 

 

 

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : ,وبلاگ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

  • سبحان
  • گلریزون
  • ضایعات
  •